Kvalitetssikring


I RG-Tag indgår kvalitetssikring som en naturlig del af alle entrepriser. På den måde sikrer vi samme høje standard, uanset opgavens størrelse.
God kvalitetssikring har betydning for en succesfuld gennemførelse af en entreprise. Kvalitetssikringen er med til at sikre optimal projektering, planlægning, udførelse og aflevering. Det er derfor et naturligt værktøj i forbindelse med udførelse af vores entrepriser.

Fokus på kvalitetssikring – fra entreprisestart til aflevering

Kvalitetssikring begynder allerede ved planlægningen af en entreprise. Inden entreprisestart udfører vi en grundig gennemgang af projektets omfang og projektmaterialet. Dette giver os et bedre grundlag for fastlæggelse af udførelsesmetoderne.
Vi fører løbende tilsyn med alle igangværende entrepriser. Det gøres bl.a. i form af intern audits, som sikrer fokus på kvaliteten igennem hele entrepriseforløbet.
Ved audits tages der samtidig stilling til, om kvalitetssikringen på entreprisen er tilstrækkelig, eller om der er behov for yderligere tiltag.
RG-Tag | rgctag@gmail.com | Tlf.: 3070 8565