Holdbarhed


Et stråtag har bedst af lys og luft

Et stråtags levetid er afhængig af flere forhold. Blandt andet har stråenes kvalitet og kvaliteten af tækkearbejdet en stor betydning.
Desuden betyder vedligeholdelse af taget noget for levetiden af taget. Således vil mos og alger afkorte livet for et stråtag, ligesom manglende udbedring af skader har en stor betydning.
At taget ligger frit, altså er fri for skyggende træer eller i læ af andre bygninger, har også en stor betydning.

Hældningen på taget betyder noget for levetiden:

25 grader op til 15 år.
30 grader 10-20 år.
45 grader 25-45 år.
50 grader 45 år og længere.
(Kilde: Det Hollandske tækkelaug)
Således vil et velkonstrueret tag være lige så robust som en række andre tag.
Mønningen, (Tagryggen) 

En mønning vil efter 3-4 år ofte være tjenlig til fornyelse.
Vælger man en løsning, hvor mønningen dækkes af et net, vil dette betyde en længere levetid for mønningen.
Kragetræerne (de træ, der ligger over skrævs på tagryggen) kan undertiden genbruges.
Om dette er tilfældet for dit tag, aftaler vi inden vi påbegynder arbejdet med restaurering af mønninger.
Skal kragetræerne skiftes, afgør du, om de skal være formskåret, eller om det skal være den mere rustikke model. 
Begge modeller er håndlavet i dansk egetræ, som er det mest robuste træ til det danske vejr.
RG-Tag | rgctag@gmail.com | Tlf.: 3070 8565